De outcome van het medewerkers-tevredenheids-onderzoek (MTO) wees uit dat medewerkers zich niet veilig genoeg voelden hun directe leidinggevende aan te spreken op wat hun dwars zat. Volgens het MTO, bang voor een te directe reactie, bang voor mogelijke represailles. Maar ook het idee dat de leidinggevende toch niks zou doen met input van de medewerker.

Verbaasd over dit resultaat besloot management, samen met human resources, een groot plan te maken dit probleem op te lossen. Het plan werd vervolgens via een mooie powerpoint presentatie strak en professioneel gecommuniceerd naar de organisatie. Over de uitvoering, namelijk KPI gedreven, niks anders dan lof. Ook nu weer strak en professioneel. Een jaar later was het verloop groot, het ziekteverzuim pijnlijk…
.

Laat ik mijn aversie jegens medewerkers tevredenheidsonderzoeken (MTO) met u delen.
Ik heb er niks mee. Ik word er chagrijnig van. Om te beginnen het woord ‘tevreden‘. Ik weet dat ik niet alles even letterlijk moet nemen, maar kunnen we echt geen krachtiger woord verzinnen dan tevreden? “Ben je gelukkig met je huwelijk?” Och, ik ben tevreden. (note: daar kom ik hier privé niet mee weg).

En hier word ik ook niet vrolijk van: een MTO wordt vaak via mail en bijhorende digitale formulieren naar de medewerkers gestuurd. Dat is namelijk snel en handig (en duurzaam).

Je krijgt dan naderhand, digitaal, de ingevulde resultaten van medewerkers bijna panklaar binnen. Even consolideren,  staafdiagrammen maken en het MT agendapunt  ‘bespreken resultaat MTO’  is een feit. Vervolgens worden de (pijnlijke) highlights intensief besproken. Naderhand wordt de organisatie geïnformeerd over de resultaten van het MTO.

Even een stap terug…je vraagt medewerkers tijd vrij te maken voor essentiële topics als sfeer in de groep, mate van uitdaging in je werk, hoe je naar je werkgever/leidinggevende kijkt, of je je gehoord voelt in de organisatie en de hoogte van je salaris. Maar, als je als werkgever waardevolle feedback van je medewerkers wilt ontvangen…doe je dat dan via een efficient, koud, quick & dirty digitaal formulier? U bent het niet met mij eens? Dan lost u zeker huwelijksproblemen op via Whatsapp en e-mail.

Waarom niet een persoonlijke gesprek? U heeft 563 mensen in dienst? Met een gemiddelde gespreksuur van 30 minuten, verdeeld over 4 competente managers kost u dat slechts 8,8 dagen.

Met het uitrollen van een MTO vraag je je organisatie dus waardevolle feedback te geven. Niet onbelangrijk om jezelf dan de volgende vragen te stellen:”staan wij überhaupt open voor feedback?”, “willen wij ook concreet gehoor geven aan noodzakelijke verbeteringen” en…”hebben wij wel de middelen om verbeteringen door te voeren?”.

Ik vermoed dat organisaties vaker bezig zijn met het afhandelen van things todo MTO dan dat ze de kern van zo’n onderzoek willen ademen. Je kunt ook beslissen zo’n onderzoek juist niet te doen omdat het MT er nog niet klaar voor is. Of, en dat is meer regel dan uitzondering, je niet voldoende tijd en capaciteit (= ook geld) hebt om effectief gehoor te geven aan de resultaten van  het onderzoek.

Beter iets niet doen, omdat je kunt inschatten dat het eindresultaat slechter gaat zijn dan indien je iets zou doen. Ik heb het meegemaakt. Toen ik van hoofdkantoor de opdracht kreeg een MTO naar de organisatie te mailen, te implementeren en de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. U begrijpt, ik heb toen bovenstaande vragen gesteld. Had ik ook niet moeten doen. Want, hoofdkantoor (HR) kon geen antwoorden geven. HR had de opdracht gekregen dit naar alle landenorganisaties te communiceren. Mijn reactie was voorspelbaar. Ik weigerde. De reactie van mijn werkgever was ook te voorspellen. Niet blij met mij.

Ok, ik heb hopelijk mijn punt gemaakt. Ik ben tegen MTO’s. Ik word niet blij van het woord tevreden in de afkorting MTO. Ik snap de nonchalance van het mailen van een MTO’s niet en ik ervaar een slappe uitvoering (in de ogen van de medewerkers) van de resultaten van een MTO.

Laten we alvast een stap maken in de verandering MTO naar MBO. Medewerkers Blijheids Onderzoek. Is nog geen oplossing, behalve dat ik me niet meer erger, maar het geeft u hopelijk een positievere prikkel dan MTO-tevreden. Ben je gelukkig met je huwelijk? Nogal, ik ben blij met mijn partner en dus huwelijk!

Het mijden van efficiënte digitale communicatie inzake MTO creëert kansen voor (hoger) management om persoonlijke gesprekken met medewerkers te voeren. Wel graag zonder een bomvolle agenda, en graag zonder aanwezigheid van smartphone.

Een belofte aan mijzelf, aan mijn dagboek en dus ook aan u: ik ga spoedig een meer inhoudelijk verhaal over MTO MBO schrijven. Waarom?

Omdat de ‘why’ van OTB: “organisaties, teams en individuen helpen de transitie te maken naar duurzaam blij” perfect in lijn ligt met MBO…de opvolger van MTO.