Heb je wel eens aan iemand gevraagd wat creativiteit is  in zijn ogen. De leukste antwoorden volgen. Maar door de bank genomen komen de antwoorden hier op neer. Creativiteit is iets wat schilders en kunstenaars in zich hebben om hun expressie ten toon te spreiden.

Ik weet inmiddels wel beter. Ik vond in een wetenschappelijk artikel het volgende. We leven tegenwoordig in een maatschappij die meer respect vertoont voor mensen bij wie de linkerhelft domineert. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er steeds meer gestreefd wordt om de exacte vakken, in alle sectoren en niveaus van het onderwijs,te handhaven of in te voeren. De leerling die feiten onthoudt, getallen goed kan optellen en een duidelijk gevoel voor orde en netheid heeft, wordt aangemoedigd en krijgt een ‘plusje’ achter zijn naam. Bij deze leerling domineert dus de linker hersenhelft.De leerling die zit te dagdromen en liever verhalen verzint dan z’n proefwerk te teren wordt met strafwerk ‘beloont’. Bij deze leerling domineert dus de rechterhelft.
De meeste kinderen leren al vroeg dat aan discipline en bescheidenheid meer waarde wordt gehecht dan aan creativiteit.
Een spier verzwakt naarmate we hem niet meer gebruiken, zo lijdt de rechter hersenhelft schade als we het gebruik ervan niet aanmoedigen. En dat moet dus gebeuren als de leerling zijn ‘kind zijn’ gaat verliezen.

Maar geloof me om je ambacht op een goede manier uit te voeren is creativiteit nodig. Ik hoor je denken waarom dan?  Sla een willekeurige website open en de creativiteitsbloedarmoede slaat toe.  “Dus als we beloven dat we perfecte kwaliteit leveren, dan doen we dat ook“. Ik denk en lees eigenlijk. Als we die belofte niet nakomen leveren we rommel?    Welke marketeer haalt het in zijn linker hersenhelft om zo iets te schrijven. Dan nog maar niet gesproken over de verkoopgesprekken van vuur spugende unique selling point verkopers. Of de manager die weer even zijn ego wil laten  spreken.  Hoeveel vestigingen en medewerkers het bedrijf wel niet heeft wereldwijd.  Gaaaaap.

Creativiteits-bevorderende  activiteiten komen naar boven als je mensen in een groep vraagt naar de functie van een voorwerp. Laatst vroeg ik dit aan een aantal cursisten. Ik liet ze een foto van een sok zien en vroeg. Wat is de functie van dit voorwerp? Uiteraard komen eerst de minder creative uitingen. Het warm houden van een voet. De huid beschermen tegen schuren in de schoen. Tegen zweetvoeten.

Vervolgens vraag je of ze niks anders kunnen verzinnen. Er valt een stilte en pas dan gaat de rechter helft werken.

De meest creative uiting die ik ooit hoorde op deze vraag van de sok was. “Ik gebruik hem om tijdens mijn backpack vakanties koffie te zetten”. De groep lag dubbel en ik nam voorzichtig een slokje van me al veel te koude kop koffie.